به گزارش نامه نیوز، مجلس نمایندگان ژاپن، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سن قانونی از ۲۰ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد. این قانون از سال مالی ۲۰۲۲ از که از اول اوریل آغاز می گردد به اجرا درخواهد آمد. این قانون که توسط ۱۶۹ نفر از ۲۳۸ نماینده مجلس نمایندگان پارلمان به تصویب رسید، به جوانان این کشور اجازه می دهد که با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، بدون اجازه و ضمانت والدین ازدواج نمایند.

 در حال حاضر، قانون در ژاپن به جوانان زیر ۲۰ سال اجازه می دهد که فقط با رضایت والدین شان ازدواج نمایند و آنها بدون اذن پدر نمی توانند ازدواج کنند. طبق قانون جدید، سن ازدواج برای هر دوجنس دختر و پسر برابر خواهد بود. ژاپنی ها با رسیدن به سن ۱۸ سالگی می توانند شخصا کارت های اعتباری داشته باشند و گواهینامه رانندگی دریافت کنند؛ به خارج از کشور شان سفر نمایند. با این حال، قانون جدید به معنای کاهش سن ژاپنی ها برای مصرف الکل، سیگار یا قمار نیست. این ممنوعیت برای افراد زیر ۲۰ سال همچنان وجود دارد.